PLANBESCHRIJVING Op 21 december 2017 is het bestemmingsplan Soesterengweg 6 door de Gemeenteraad van Soest vastgesteld. Op het perceel was sinds jaar en dag het agrarisch bedrijf van de familie Lanser gevestigd, maar inmiddels zijn de bedrijfsactiviteiten beëindigd. De voormalige stallen en bijgebouwen zullen plaatsmaken voor 4 nieuwe modern vormgegeven woningen. De huidige woning van de familie Lanser blijft bestaan. Het ontwerp is een gezamenlijk project van de BMU Groep uit Soesterberg, Landscape Studio uit Eemnes en Eekel architect&bureau uit Huizen. Het nieuwe bestemmingsplan, dat voorziet in de realisatie van 2 vrijstaande en 2 aanééngeschakelde woningen, is tot standgekomen na intensief overleg met de Gemeente Soest, omwonenden en Vrienden van de Engh. Om de eigen identiteit van de omliggende bebouwing (De Witte Burcht en De Witte Burchthoeve) te waarborgen, gaf de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit de voorkeur aan een moderne, eigentijdse uitstraling. Bijzondere aandacht is besteed aan de inrichting van het terrein. Het was de uitdrukkelijke wens van de stedenbouwkundige en van de Vrienden van de Soester Engh om de ontwikkeling zoveel mogelijk in te passen in de bestaande natuurlijke omgeving. Het gebied met oude schuren en bijgebouwen wordt een nieuw aan te leggen weiland. Ook worden ter hoogte van de houtwal tussen de Witte Burchthoeve en het plangebied extra bomen aangeplant. Daarnaast gekozen materialisatie en het kleurgebruik verschaffen het geheel een ingetogen karakter. Dit karakter zal extra benadrukt worden door de verdiepte ligging van de woningen. Op de ontwikkeling rust de verplichting om te komen tot een Stedenbouwkundig ensemble. Dit impliceert een bescherming van de op deze gronden voorkomende architectonische en stedenbouwkundige waarden, die worden ontleend aan het concept van een besloten erf met aansluitende bebouwing, zoals met name de kenmerkende kubistische vormgeving, het eenduidige materiaalgebruik én de openheid tussen de afzonderlijke bouwvolumes. De eerste woning krijgt een bouwhoogte van 4.50 meter (type bungalow), de aanééngeschakelde woningen en de laatste vrijstaande woning krijgen een bouwhoogte van deels 4.5 meter en deels 7.50 meter. Van de 4 kavels worden er thans 3 te koop aangeboden. De informatie in deze brochure is onder voorbehoud van typefouten.

Aanbieding geschiedt onder voorbehoud van gunning.

Meer informatie downloaden:

Soesterengweg6A bungalow
Soesterengweg6B geschakeld
Soesterengweg6C geschakeld
'tVerscholenErf perceelsgrenzen
'tVerscholenErf sfeerbeelden
Verkoopdocumentatie